چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است؟

خالی شدن باتری گوشی بدون استفاده و در حالت استند بای

چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است؟خلاصه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺎرژر، ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﺷﺎرژر ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. انتخاب بهترین شارژر برای باتری گوشی ترفند های خاصی دارد، با سانسل همراه باشید….
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺎرژر مناسب،ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮد ﺷﺎرژر ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! مدل گوشی شما چیست؟ و ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺷﺎرژر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ و گوشی شما از قابلیت شارژ سریع پشتیبانی می‌کند یا نه؟ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. توصیه می‌شود که سعی کنید تا حد امکان از شارژر اصلی گوشی خود استفاده کنید،اما چنانچه به هر دلیلی نیاز به تعویض شارژر پیدا کردید، باید انتخابتان را با دقت و عاقلانه انجام دهید.

چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است؟

اینکه ابعاد شارژری با کانکتور گوشی موبایل شما همخوانی دارد، تضمینی بر مناسب بودن آن برای موبایل شما نیست. هر وسیله‌ای از نظر نیرو و برقی که می‌خواهد نیازهای متفاوتی دارد.بنابراین ممکن است شارژری که با یک گوشی خاص خوب کار می‌کند، با یک گوشی دیگر عملکرد خوبی نداشته باشد. ولتاژ مناسب برای شارژ باتری چیست؟ بهترین شارژر گوشی برای موبایل من کدام است؟ چه نکاتی را باید در خرید شارژر رعایت کنیم؟ ولتاژ شارژر باید چه مقدار باشد و سوالاتی از این قبیل جهت اطمینان از خرید بهترین و مناسب ترین شارژر، مباحثی هستند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است؟

 

به منظور درک نکات خرید بهترین شارژر استاندارد گوشی، در ابتدا چند مفهوم زیر را تعریف کرده و در ادامه آن،آنچه را باید در رابطه با خرید مناسب شارژر گوشی بدانید،بررسی خواهیم کرد.

انتخاب بهترین شارژر بر اساس خروجی

وقتی به دنبال شارژر Qi می‌گردید می‌بینید که یکی از تفاوت های شارژرهای موجود خروجی است. خروجی های استاندارد شامل 2W ، 2.4W 10W و 15W است. علاوه بر این برخی موارد استثنا نیز وجود دارد. به عنوان مثال ، شارژ سریع سامسونگ در 9 وات کار می‌کند در حالی که شارژ سریع اپل در 7.5 وات بهینه شده است. در نتیجه شارژرهای با 9 ولت خروجی، بهترین شارژر برای گوشی سامسونگ 9 واتی هستند و شارژر های با خروجی 7.5 واتی، بهترین شارژر برای گوشی‌های آیفون 7.5 واتی خواهند بود.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺎرژر ﻧﯿﺎز دارم؟

به زبان ساده شارژر شما باید با تلفن شما و برعکس سازگار باشد. اگر می‌خواهید از شارژ سریع استفاده کنید باید به دنبال چه چیزی باشید؟ برای سامسونگ شما به یک شارژر پشتیبانی می‌کنید که از قابلیت شارژ سریع سامسونگ پشتیبانی کند و اگر آیفون دارید حتما به دنبال شارژر پشتیبانی کننده شارژ سریع اپل باشید. برای همه شارژرهای HGDمشخصات محصول به شما می‌گوید که آیا شارژر از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند یا خیر.
نکاتی که برای خرید شارژر مناسب باید در نظر داشته باشید
خرید شارژر مناسب گوشی از آن جهت خیلی اهمیت دارد که در مرحله اول با ایجاد جریان ولتاژ نامناسب، باتری گوشی شما را خراب می کند یا گوشی شما خیلی دیر شارژ می‌شود و یا حتی در موارد باعث انفجار باتری موبایل و سوختن آن می‌شود. پس به نکات زیر کاملا دقت فرمایید.
ولتاژ بهترین شارژر برای گوشی من چقدر است؟
هر دستگاهی (گوشی هوشمند یا تبلت) به ولتاژ خاصی نیاز دارد. اگر خروجی ولتاژ شارژر شما برای آن دستگاه بیش از حد زیاد باشدممکن است باتری متورم شده آسیب ببیند یا بدتر اینکه خود دستگاه خراب شود.

چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است؟
چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است

آمپراژ بهترین شارژر برای من کدام است؟

از آنجایی که معمولاً ولتاژ خروجی استاندارد شارژرهای موبایل ۵ ولت است ظرفیت شارژ یک شارژر بیشتر بر اساس رتبه جریان آن مشخص می‌شود. آمپراژ نوشته شده روی شارژر باید در حد آمپراژ ذکر شده برای دستگاه یا بیشتر از آن باشد تا دستگاه کند شارژ نشود.
کیفیت شارژر باید چگونه باشد؟
شارژرهای باکیفیت می‌توانند پر شدن شارژ موبایل را تشخیص دهند و جریان خروجی را متوقف کنند. همچنین میزان ولتاژ ورودی را طوری تنظیم می‌کنند که هم خود شارژر و هم دستگاه از نوسانات ناگهانی برق آسیب نبینند.اما ممکن است یک شارژر غیراستاندارد تمام این مزایا را نداشته باشد در نتیجه در صورت استفاده از چنین شارژری خطر آسیب رسیدن به باتری و گوشی وجود دارد.
پشتیبانی گوشی از خروجی شارژر لازم است؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎرژر ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎرژر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎرژر را در ﺷﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺷﺎرژر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺷﺎرژر اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2.4 W ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
انتخاب بهترین شارژر بر اساس قابلیت پشتیبانی
با این فرض که تلفن شما از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند، بررسی برخی از ویژگی‌های دیگر دستگاه نیز ممکن است جالب باشد. چه خروجی توسط تلفن شما پشتیبانی می‌شود؟ و آیا از شارژ سریع پشتیبانی می‌کند؟
اﻏﻠﺐ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرژر W 15 ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎرژر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﻤﮑﻨﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﻪ ﺷﺎرژر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮان را ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖﻣﺎﻧﻨﺪ W 10 ﯾﺎ W 5. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺎرژ ﺳﺮﯾﻊ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرژر ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

چه شارژری و با چه ولتاژی برای گوشی من مناسب است؟

از کجا بدانیم که شارژر با بهترین سرعت گوشی را شارژ می‌کند؟

حال اگر شارژری خریداری کرده‌اید و می‌خواهید بدانید با شدت جریان استاندارد گوشی را شارژ می‌کند یا نه، می توانید به این شکل آن را تست نمایید:

اپلیکیشن Ampere که برای نمایش نمایش شدت جریان شارژ بر حسب میلی آمپر است را از اینجا دانلود کنید.apple
ابتدا گوشی را به یک شارژر اصلی که از اصلی بودن آن برای گوشی خود هستید متصل نمایید و میزان جریان را به خواطر بسپارید.
حال برای تست شارژر جدید، آن را به گوشی متصل کرده و مجددا اپلیکیشن Ampere را راه اندازی کرده و جریان ورودی را با مورد قبلی مقایسه نمایید.
چنانچه شارژر اصلی در دسترس ندارید، می توانید از موتور جستجوری گوگل مشخصات جریا شارژ توسط شارژر اورجینال گوشی خود را سرچ کرده و این آزمایش را انجام دهید تا بفهمید که شارژر خریداری شده مناسب گوشی شما هست یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *